Innkalling referatårsmøte mandag 4. desember kl. 18.00

Alle medlemmer ønskes velkommen!

Dagsorden

 

Sportsklubbens Djerv 1919`s referatårsmøte 2017.

Mandag 04. desember 2017 kl. 18.00

 

1.Åpning

2.Valg av dirigent (1 stk) og referent (2 stk)

3.Valg av 1 styremedlem og 1 medlem av Klubbens Råd til å undertegne protokollen

4.Informasjon fra styret

5.Utdeling av hedersbevisninger & ærestegn for ungdomsavdelingens medlemmer og andre hederstegn.

6.Økonomi

7.Valg

8.Avslutning

 

 

Ordinær generalforsamling avholdes mandag 05. mars 2018 kl. 18.00

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift