Djerv 1919 fokuserer på trafikksikkerhet.

Klubben ønsker ved inngangen til høstsesongen å fokusere på viktigheten av sikkerhet i trafikken som del av sitt arbeid med trygge rammer for medlemmene.

Klubbens aktiviteter innebærer at medlemmene ferdes i trafikken. Dette gjelder både til og fra trening og i forbindelse med kampaktiviteter. Det er mye logistikk som skal gjennomføres og da er det viktig at denne foregår så sikkert som mulig.

Djerv 1919 har derfor valgt å foksere spesielt på sikkerhet i trafikken for sine medlemmer i inngangen til høstsesongen. Det er viktig at både spillere, trenere, ledere og foreldre fokuserer på sikker adferd i trafikken, og at alle opptrer som gode og hensynsfulle rollemodeller for andre.

Følgende forhold er spesielt viktige til og fra trening:

  • Bruk av refleks både for gående og syklende
  • Bruk av hjelm ved sykling
  • Riktig utstyr på sykkelen, altså rød refleks bak, gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene, ringeklokke og lys ved sykling i mørket
  • Bruk av gang- og sykkelveier

Følgende forhold er spesielt viktige under transport til og fra kamp:

  • Planlegg god tid til transporten og ta pauser ved lengre strekninger
  • Kjør med sikkert materiell
  • Bruk sikkerhetsutstyret i bil/buss som forutsatt
  • Trafikkreglene skal selvsagt overholdes
  • Kjør hensynsfullt og risikofokusert

Se forøvrig NFF's veiledning til kvalitetsklubber når det gjelder fokus på trafikksikkerhet her

Djerv1919 ønsker alle spillere, trenere, ledere og foreldre en riktig god og trafikksikker fotballhøst!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift