Innkalling årsmøte. ÅRSBERETNING 2017 i vedlegg.

Det kalles herved til årsmøte mandag 5 mars kl. 18.00 på Djervhuset. UTKAST til oppdatert org.plan ligger under Kvalitetsklubb-Klubbhåndbok-Utkast årsmøtet 2018.

Dagsorden

 

Sportsklubbens Djerv 1919`s årsmøte.

Mandag 5. mars 2018 kl. 18.00.

 

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3.Valg av dirigent og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Årsberetning 2017.

5.Regnskap 2017 i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

1)Forslag fra styret: Fullmakt rehabilitering av Djervbanen.

7.Fastsettelse medlemskontingent.

8.Budsjett 2018.

9.Behandle organisasjonsplanen.

10.Valg av statsautorisert revisor.

11.Valg:

  • Leder og nestleder til hovedstyret.
  • 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.
  • Kontrollkomité. Minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

12.Avslutning.

 

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og betalt kontingent. Alle har møte- og forslagsrett.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift