Utdeling av hederstegn.

Hederstegn ble delt ut på referatårsmøte av Klubbens Råd mandag 10.12 kl. 18.00 på Djervhuset. Se oversikt i vedlegg.

Utdeling av hedersbevisning og ærestegn for ungdomsavdelingens medlemmer og andre. Klubbens Råd foretok utdeling til en rekke medlemmer i henhold til liste. Totalt 76 stk.

Rune Ulriksen, Bjørn Haraldseide, Sjur Lothe Horn og Bodhild Karin Bang mottok statuett for 15 års adm. innsats. Magne Haukelidsæter ble tildelt klubbens nest høgeste utmerkelse gullmerke med stor applaus. Han har hatt en rekke verv siden 1986 slik som lagleder, økonomileder, leder for Klubbens Råd og Aldermannslauget. Han har også vært materialforvalter for byens flaggskip FK Haugesund. Et JA menneske. GRATULERER!

Heder til Magne Haukelisæter.

12 åringene fikk også sine pokaler

Her har 12-åringene fått sine pokaler.

Administrasjon

Jubileumsfilmen 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift