Innkalling årsmøte.

Velkommen til årsmøte mandag 11 mars kl. 18.00 på Djervhuset

Dagsorden

 

Sportsklubbens Djerv 1919`s årsmøte.

Mandag 11. mars 2019 kl. 18.00.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning 2018.
 5. Regnskap 2018 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsettelse medlemskontingent.
 8. Budsjett 2019.
 9. Behandle organisasjonsplanen.
 10. Valg av statsautorisert revisor.
 11. Valg:
 • Leder og nestleder til hovedstyret.
 • 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.
 • Kontrollkomité. Minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

      12. Avslutning.

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

Utkast til revidert organisasjonsplan ligger under menypunktet Kvalitetsklubb/Klubbhåndbok/Utkast ny versjon årsmøtet 2019 på hjemmesiden ( https://www.djerv1919.no/kx/1/files/Organisasjonsplan/Orgplan2019_utkast_genfors_rev4_v0.pdf )

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og betalt kontingent. Alle har møte- og forslagsrett. Se side 9 i klubbhåndboka.

Administrasjon

Jubileumsfilmen 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift