Innkalling årsmøte.

Velkommen til årsmøte mandag 11 mars kl. 18.00 på Djervhuset

Dagsorden

 

Sportsklubbens Djerv 1919`s årsmøte.

Mandag 11. mars 2019 kl. 18.00.

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning 2018.
 5. Regnskap 2018 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsettelse medlemskontingent.
 8. Budsjett 2019.
 9. Behandle organisasjonsplanen.
 10. Valg av statsautorisert revisor.
 11. Valg:
 • Leder og nestleder til hovedstyret.
 • 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.
 • Kontrollkomité. Minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 1. Avslutning.

 

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og betalt kontingent. Alle har møte- og forslagsrett. Se side 9 i klubbhåndboka.

Cup Djerv 1919

Påmelding til Møller Bil Cup 2016

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift