Kvalitetsklubb-nytt

Oppdaterte versjoner av Klubbhåndbok og Sportsplan er lagt ut under menypunktet Kvalitetsklubb.

Arbeidet med kvalitetsklubbkravene pågår kontinuerlig i klubben. Styret og administrasjonen sørger for at retningslinjene for klubbdriften og alle aktiviteter som foregår i klubben hele tiden holdes oppdatert.

Det er nå lagt ut nye versjoner av både Klubbhåndbok og Sportsplan på hjemmesiden under menypunktet Kvalitetsklubb.

Klubbens ledelse vil framheve at informasjonen i disse 2 dokumentene skal gjøres kjent for alle klubbens medlemmer, og ber alle trenere og ledere spesielt om å sette seg inn i denne informasjonen.

I tillegg er oppdatert versjon av klubbens årshjul lagt ut under samme menypunkt. Fra dette trekkes det fram at Ungdomsfotballkvelden er flyttet til høstsesongen.

Administrasjon

Jubileumsfilmen 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift